INNER POST ADS

Sản phẩm trên thị trường chứng khoán

 

Sản phẩm trên thị trường chứng khoán 

Nếu như định nghĩa thị trường chứng khoán cũng giống như một cái chợ nơi người bán và người mua trao đổi, mua bán giao dịch các sản phẩm chứng khoán, vậy thì trên khu chợ tài chính này, họ mua bán những sản phẩm gì? Sản phẩm trên thị trường chứng khoán chính là các loại chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và các sản phẩm phái sinh khác như hợp đồng tương lai, các hợp đồng quyền chọn, hoán đổi, các loại chứng khoán lai... 

Tùy vào sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng sẽ có đa dạng các sản phẩm chứng khoán và chất lượng của sản phẩm cũng dựa trên các tiêu chuẩn riêng của mỗi thị trường. Ở Việt Nam, ngoài cổ phiếu và trái phiếu, thị trường cũng đã xuất hiện thêm các sản phẩm phái sinh khác như Hợp đồng tương lai chỉ số VN30, các sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu, các chứng quyền dựa trên các cổ phiếu. 

  Cổ phiếu


  Cổ phiếu là loại chứng khoán quen thuộc nhất mà hầu hết khi nhắc đến thị trường chứng khoán, thường được hiểu là nơi mua bán các loại cổ phiếu. Cổ phiếu được hiểu là một loại giấy tờ có giá, một sự chứng nhận để xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với một công ty cổ phần. 

  Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông, có nghĩa là người đồng sở hữu công ty, có quyền lợi dựa trên số lượng cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ. 
  Tỷ lệ sở hữu dựa trên số cổ phiếu mà một cổ đông nắm giữ so với số lượng cổ phiếu được phát hành. Quyền lợi của cổ đông là việc chia sẻ chung 1 khoản lợi nhuận được gọi chung là cổ tức. 

  Trái phiếu và Phân loại trái phiếu 

  Khác với đặc tính sở hữu công ty của cổ phiếu, thì trái phiếu là một loại chứng khoán nợ. Có nghĩa là, trái phiếu là một sự ghi nhận, một chứng chỉ hoặc bút toán xác nhận khoản nợ mà công ty hay tổ chức phát hành phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho người sở hữu trái phiếu. 

  Người sở hữu trái phiếu được gọi là trái chủ, là chủ nợ của công ty hay tổ chức phát hành theo số lượng trái phiếu nắm giữ. 

  Thông tin trên các chứng chỉ trái phiếu bao gồm Mệnh giá, lãi, và thời hạn của trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu trực tiếp cho công ty hoặc tổ chức phát hành vay và nhận khoản lợi tức có thể là định kỳ hoặc nhận cả gốc và lãi theo thời hạn của trái phiếu. 

  Các Tổ chức phát hành có thể là Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tương ứng sẽ có các loại Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính quyền địa phương , Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, và Trái phiếu doanh nghiệp. 

  Các sản phẩm phái sinh 

  Các sản phẩm phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của nó phải dựa trên các tài sản cơ sở khác như cổ phiếu, trái phiếu, các loại tài sản, hàng hóa, tiền tệ, chỉ số hoặc lãi suất. 

  Các sản phẩm phái sinh là các loại hợp đồng tài chính thỏa thuận, quy ước xoay quanh các tài sản tài chính cơ sở của nó, bao gồm các loại hợp đồng hoán đổi, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, thỏa thuận các mức giá thanh toán ấn định dựa trên các kỳ hạn, quy ước về trần lãi suất, sàn lãi suất, các quy ước về quyền được chọn mua hoặc bán các tài sản cơ sở trong tương lai hoặc một thời điểm ấn định, các kết hợp và quy ước đa dạng khác. Sử dụng công cụ sản phẩm phái sinh kết hợp với tài sản cơ sở của nó có thể thực hiện các chiến lược phòng hộ rủi ro, dưa trên chênh lệch của các sản phẩm phái sinh cùng loại có thể thực hiện các chiến lược đầu tư mà không có rủi ro. 

  Trên các thị trường tài chính phát triển, có đa dạng các loại sản phẩm phái sinh, mặc dù bản thân nó là một loại tài sản tài chính thứ cấp, tuy nhiên nếu biết cách sử dụng linh hoạt, sản phẩm phái sinh phát huy được vai trò của nó đem lại lợi ích cho nhà đầu tư giao dịch các sản phẩm phái sinh. Hiện tại, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các sản phẩm phái sịnh đang áp dụng có các các chỉ số thị trường, cho các cổ phiếu và trái phiếu. Các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch dựa trên việc đánh giá chỉ số cơ sở VN30 trong 1 tháng, 2 tháng, 1 quý, 2 quý và được ấn định tại thời điểm đáo hạn hợp đồng. Sự chênh lệch giữa giá mua hợp đồng tương lai chỉ số với chỉ số tại thời điểm đáo hạn hợp đồng sinh ra các khoản lỗ và lãi của người tham gia đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện mua bán hợp đồng tương lai chỉ số ngay trong phiên giao dịch để nhận được lợi nhuận bằng chênh lệch mức giá mua bán. 

  https://www.kentdo.com/p/hop-ong-tuong-lai.html 

  Các loại chứng quyền có đảm bảo hiện tại là khả mới mẻ, tuy nhiên đây lại là thị trường khác hứa hẹn và có nhiều tiềm năng để phát triển. Về hình thức áp dụng cho quyền được mua một cổ phiếu cơ sở với kỳ hạn tương ứng, thường rơi vào khoản 3-24 tháng. Tại thời điểm đáo hạn, tổ chức phát hành là các công ty chứng khoán thực hiện nghĩa vụ chuyển giao bằng tiền theo đúng giá thực hiện tại thời điểm phát hành, các loại chứng quyền có đảm bảo theo chiều mua ở thời điểm hiện tại sẽ thuận lợi nếu các cổ phiếu cơ sở được có xu hướng tăng giá trong khoảng kỳ hạn của hợp đồng. 

  Post a Comment

  0 Comments